Folldal

folldal

Folldal Gruver (Foto: CanStockPhoto)

Vis overnatting og aktiviteter

 

Mellom fjell og daler

I nord er Dovrefjell, i sør – Rondane, i øst – Østerdalen og i vest – Gudbrandsdalen. Fra Hjerkinn kan man kjøre over til Alvdal eller Atna. Folk fra Østerdalen kan også ta seg over til Ringebu. Riksvei 27 regnes som en av landets vakreste der den følger Rondane-massivene.

Tettsteder

Det største tettstedet er Folldal. Der ligger kommune-administrasjonen, butikker og tjenesteytende næringer. Det bor ikke flere enn 1518 mennesker i kommunen, de fleste ganske spredt. Folldal sentrum ligger på anstendige 712 moh. og kan regnes som en fjellbygd. I tillegg til sentrum finner man små tettsteder også i Dalholen og Grimsbu.

Folldal Gruver

Gruvene har vært i drift fra 1748 til 1993, med korte avbrudd. Det ble produsert malm med kobber, sink og svovel der. Gruvene la grunnlaget for sentrum og sysselsatte i sin tid over 500 mennesker. Bygningsmassen er holdt i stand og gir et bilde av gruvelivet flere hundreår tilbake. I dag er det muligheter for omvisning, og til å kjøre bergvogn inn i en av sjaktene.

Einunndalen

I Einunndalen har tiden stått stille – i positiv betydning. Fjellgårdene omkring driver fremdeles seterdrift. Veien går fra Dalsholen nordover mot Dovrefjell og er spesielt egnet for å ta seg frem med sykkel. Man kan også kjøre bil, men må da betale bomavgift.

Kakelldalsvegen

En annen spennende vei er Kakelldalsvegen fra Folldal sentrum og nordover. Også denne veien er bomvei med en elektronisk betalingsløsning.

Dørålseter

På riksvei 27 fra Folldal mot Atna finnes en vei til Dørålseter. Det finnes to turisthytter der (øvre og nedre). Disse befinner seg praktisk talt inn i Rondane naturpark. Øvre Dørålseter har åpent i påsken og sommersesongen. Det finnes også en ubetjent DNT hytte på samme sted.

Steder av interesse

Folldal Gruver
Fallfossen/fisking – klatring
Dørålseter
Einunndalen
Kakelldalen seter

Hvordan reise dit?

Rørosbanen med tog til Alvdal stasjon, deretter buss 181 til Folldal sentrum. Med bil fra Oslo: Kjør Rv 3 til Atna, deretter Rv 219 fra til Enden og Rv 27 videre. Fra Trondheim: Kjør Rv 3 til Alvdal, deretter Rv 29 videre. Fra Hjerkinn: Følg Rv 27. Fra Ringebu: Ta Rv 27.

 

folldal

Gangbru med gruvesenteret i bakgrunnen (Foto: ScanStockPhoto)

>> Vis overnatting og aktiviteter <<

Klikk på linken over.

Se også

Fjellregionen.no – Folldal

Alvdal
Stor-Elvdal
Dovre, Hjerkinn
Kvitfjell, Ringebu

Kart

Været