2021 satte vi rekord i Norgesferiereiser

Av totalt 22,3 millioner reiser ble 20,5 millioner gjort i Norge i løpet av 2021 – ifølge SSBs siste reiseundersøkelse. Det er rekord i antall norgesreiser. Reiseaktiviteten er dermed tilbake til det den var før pandemien, men vi reiser langt mer i vårt eget land enn før pandemien. SSB skriver at før pandemien utgjorde reisene innenfor eget land mellom 60 og 70 prosent, mens i 2021 var andelen over 90 prosent.

Reiseaktiviteten er med andre ord tilbake der den var før pandemien.